Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phân".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy phẩn hay dẫm phải phẩn là điềm sắp có tiền.

- Thấy té vào hầm phẩn là sắp giàu lớn.

- Thấy ngồi ăn bên đống phẩn là có người rủ đi làm công việc có nhiều tiền nhưng trái với lương tâm.

- Thấy phẩn tràn vào nhà là tiền bạc vào như nước.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới