Văn khấn truyền thống

Mỗi ngày lễ, tết trong năm thường đi kèm với bài khấn riêng như: Lễ động thổ, nhập trạch, tân gia, khai trương, tết trung thu, đoan ngọ, giao thừa, thượng thọ, cưới gả,...

Với mong muốn cầu bình an, may mắn, mọi điều tốt lành đến với gia chủ, chúng tôi tổng hợp lại các bài văn khấn, giúp quý vị có thể theo dõi một cách thuận tiện nhất.

Nơi đây có đầy đủ các bài mẫu văn khấn nôm truyền thống, các bài cúng vái cổ truyền, áp dụng được cho hầu hết các dịp lễ tết phổ biến.

Danh mục văn khấn truyền thống

Nguyên tắc cúng, khấn, vái, lạy

Nguyên tắc Cúng, Khấn, Vái, Lạy

Văn khấn tết Nguyên Đán

Văn khấn ông Táo lên chầu Trời (23 tháng chạp)
Văn khấn lễ Chạp
Văn Khấn lễ Tất Niên
Giao thừa ngoài trời
Giao thừa trong nhà
Thần linh trong nhà (ngày mùng Một Tết)
Khấn Tổ Tiên (ngày mùng Một Tết)
Văn khấn tạ năm mới (hóa vàng)

Văn khấn các tiết trong năm

Văn khấn tết Nguyên Tiêu (Lễ thượng nguyên)
Văn khấn cúng sao giải hạn (Rằm tháng giêng)
Tiết Thanh Minh (Văn khấn lễ âm phần Long Mạch, Sơn Thần Thổ phủ nơi mộ)
Tiết Thanh Minh (Văn khấn lễ vong linh ngoài mộ)
Văn khấn tết Hàn Thực (ngày 3 tháng 3)
Văn khấn tết Đoan Ngọ ( ngày 5 tháng 5)
Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (Khấn Thần linh tại nhà)
Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (Khấn tổ tiên tại nhà)
Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (Khấn chúng sinh ngoài trời)
Tiết Trung Nguyên 15 tháng 7 (cúng phóng sinh)
Tết Trung Thu 15 tháng 8 AL (Cúng tổ tiên tết Trung Thu)
Tết Hạ Nguyên (Văn khấn tổ tiên - Tết cơm mới)

Văn khấn Mùng Một và Mười Rằm

Văn khấn Tổ công và các vị thần
Văn Khấn Gia tiên

Văn khấn nghi lễ của Lễ tục vòng đời

Lễ cúng mụ (Văn khấn cúng Mụ)
Lễ cúng mụ (Đầy năm)
Cưới gả (Văn khấn yết cáo Gia thần, Gia Tiên)
Văn khấn lễ động thổ
Lễ nhập trạch (Văn khấn thần linh)
Lễ nhập trạch (Văn khấn cáo yết Gia Tiên)
Lễ tân gia (VK Yết cáo Táo quân Thổ thần)
Lễ tân gia (Văn cúng Gia tiên)
Văn khấn lễ khai trương cửa hàng
Văn khấn Bồi hoàn địa mạch

Văn khấn dâng sao giải hạn

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương
Văn khấn giải hạn sao Thái Âm
Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức
Văn khấn giải hạn sao Vân Hán
Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú
Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch
Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu
Văn khấn giải hạn sao La Hầu
Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Văn khấn trong tang lễ

Ý nghĩa các văn khấn
Văn khấn lễ Thiết Linh
Văn khấn lễ Thành Phục
Văn khấn lễ Chúc Thực
Văn khấn lễ cáo Long Thần Thổ địa
Văn khấn lễ Thành Phần
Văn khấn lễ Hồi Linh
Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo)
Văn khấn lễ Tế Ngu
Văn khấn lễ Chung Thất và Tốt Khốc
Văn khấn lễ Triệu tịch Điện văn
Văn khấn lễ Tiều Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ hai)
Văn khấn lễ Đàm Tế
Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện yết cáo Tiên Tổ
Văn khấn lễ Cải Cát
Văn Khấn cách miền trần thế
Văn khấn lễ Long Mạch Sơn Thần và Thổ Thần

Văn Khấn khi cúng giỗ

Ý nghĩa khi cúng giỗ
Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, và các vị Thần Linh trước khi giỗ đầu
Văn khấn ngày giỗ đầu
Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, và các vị Thần Linh trước khi Giỗ hết
Văn khấn ngày Giỗ hết (Đại Tường)
Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, và các vị Thần Linh vào ngày giỗ Tiên Thường (Cát Kỵ)
Văn khấn Gia tiên ngày giỗ Tiên Thường (Cát Kỵ)
Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, và các vị Thần Linh vào chính ngày giỗ Thường (Cát Kỵ)
Văn khấn Gia tiên ngày giỗ Thường (Cát Kỵ)

Văn khấn Thần Linh tại gia

Văn khấn Thổ công
Văn khấn Thần Tài
Văn khấn Thánh Sư
Văn khấn Tiền Chủ

Văn khấn tại Chùa

Văn khấn tại chùa
Văn khấn lễ Phật
Văn khấn lễ Đức Ông
Văn khấn Đức Thánh Hiền
Văn khấn cầu tài, cầu lộ, cầu bình an ở Tam Bảo
Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)
Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
Văn khấn xin giải trừ bệnh tật

Văn khấn cúng lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ

Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu
Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu
Văn khấn lễ Mẫu Thượng Ngàn (Ban Sơn Trang - chùa Hương)
Văn khấn Mẫu Thượng Thiên
Văn khấn ban Công Đồng
Văn khấn lễ Đức Thánh Trần
Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho
Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Các ngày tốt xấu sắp tới