Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phủ".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy mình vào phủ đường là điềm được nhiều lợi.

- Thấy mình vào phủ đường để đôi chối một việc gì là được người mời hợp tác.

- Thấy mình ra khỏi phủ đường là việc làm ăn được thuận lợi.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới