Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phi cơ".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Nếu mơ thấy phi cơ , hoặc lái máy bay lên, đáp xuống đươc an toàn thì đây là điềm báo sẽ có sự thành đạt khác thường trong công việc làm ăn của mình hay là một dự án làm ăn phụ trội nào đó. Nằm mơ thấy may bay đang thả bom thì sắp sửa có tin bất an ; nếu thấy nguyên một đoàn máy bay bay thành đàn có bố trận , tổ chức thì sắp sửa có thu hoạch tiền bạc , miễn là thời tiết trong giấc mơ phải tốt. Còn nếu thời tiết xấu thì business nào đó của mình sắp có lao đao. Nếu mình nằm mơ thấy mình nhảy ra khỏi phi cơ , không nhứt thiết phải nhảy dù thì nên tiên liệu trước sắp có những sự việc đi lùi tạm thời và ngoài ý muốn. Sau cung nếu nằm mơ thấy mình đang đáp máy bay đi đâu đó thì mình sắp sửa có tin xa đưa đến.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới