Giải mã giấc mơ liên quan đến "Phục".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy phục được mối thù là điềm phí công làm một việc hao tài mà không gặt hái được lợi lộc gì.

- Thấy phụ lực với người để phục thù cho người khác là dính líu vào sự kiện tụng, phần thất về mình.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "P"

Phân loại Sự kiện trong mơ
P PhàPháPhápPhảnPháoPhạtPhânPhậtPhi cơPhiPhòngPhuPhụPhủPhụcPhungPhúng

Các ngày tốt xấu sắp tới