Giải mã giấc mơ liên quan đến "Vàng".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy vàng là điềm hao tiền tốn của.

- Thấy lượm được vàng là tai nạn bất ngờ.

- Thấy người đem vàng đến tặng mình là nợ nần bức bách.

- Thấy vàng chất thành đống là gia đình kiệt quệ phải bỏ xứ ra đi.

- Thấy Phật bằng vàng là được vãn cứu trong cơn nguy khốn. Vàng bạc: Mơ thấy vàng là điềm liên quan đến phù trợ dễ có dễ mất, dễ đến dễ đi. Trong giấc mơ quần áo hay vải vóc có trang sức bằng vàng là dấu hiệu của các dinh dự hay tiếng tăm nào đó. Mơ thấy đi tìm vàng là điềm báo nếu mình muốn thay đổi hoàn cảnh mỹ mãn hơn thì phải tự mình nắm lấy cơ hội. Kiếm được vàng hay đang nấu đúc vàng thì là điềm báo mình không nên c' khuynh hướng chỉ xét theo bề ngoài. . . Mơ thấy mình đang dấu vàng, là dấu hiệu mình hơi tụ động tong các vấn đề gì đó. Còn mơ thấy đang ăn trộm hay đếm vàng báo mộng có lẽ mình ham tiền quá độ, coi chừng phải trả một giá đắt. Sau cùng nếu mơ thấy những vật dụng hay nữ trang, đồng tiền bằng vàng thì mình sắp có thu hoạch đều đặn. Mơ thấy vàng ra sao thì thấy bạc cũng như vậy. Mơ thấy có "ngân lượng " là điềm báo mình có dư nhưng cũng đôi khi có nhiều trách nhiệm hơi nặng nhọc. Ngoài ra, mơ thấy các vật dụng bằng bạc là điềm cho hay đời sống của mình hơi nghiêng về đeo đuổi vật chất nhiều hơn là tinh thần mất rồi


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "V"

Phân loại Sự kiện trong mơ
V VaiVáiVánVángVàngVayVảyVắngVậtVẫyVeVịtViếtVỏVoiVòngVõngVôiVớVuaVuiVụnVựaVựcVượnVườn

Các ngày tốt xấu sắp tới