Giải mã giấc mơ liên quan đến "Ốc".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "O"

Phân loại Sự kiện trong mơ
O OanhOngỐcÔmỐmỐng

Các ngày tốt xấu sắp tới