Giải mã giấc mơ liên quan đến "Ong".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy thật nhiều ong là có thịnh vượng trong công việc.

- Thấy ong đáp vào mình là có sự phiền toái.

- Thấy bị ong đốt là thành công nhưng thật vất vả.

- Thấy ong bay vào nhà là chấm dứt được kẻ toan ám hại mình.

- Thấy giết ong là mất của.

- Thấy ong bay là đà trên đóa hoa là có người phải lòng mình.

- Chiêm bao thấy đốt một ổ ong để lấy mật là bỏ hỏng một cơ hội.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "O"

Phân loại Sự kiện trong mơ
O OanhOngỐcÔmỐmỐng

Các ngày tốt xấu sắp tới