Giải mã giấc mơ liên quan đến "Khách".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy khách đến nhà là có nhiều hy vọng trong công việc.

- Nếu khách sang là sẽ thành công.

- Hứa hẹn với khách là mọi việc đều gặp trở ngại.

- Thấy chim khách bay vào nhà hay đáp vào mình là có người tìm cách chiếm đoạt tiền bạc của mình.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "K"

Phân loại Sự kiện trong mơ
K KẽmKénKéoKétKhánh TậnKháchKhánhKhănKhíKhỉKhiêuKhoKhóaKhỏaKhócKhóiKhuêKhungKịchKiếmKiếnKiệnKiệuKimKim cươngKinhKỳ

Các ngày tốt xấu sắp tới