Giải mã giấc mơ liên quan đến "Kiến".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy kiến là điềm được tiền của.

- Thấy kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "K"

Phân loại Sự kiện trong mơ
K KẽmKénKéoKétKhánh TậnKháchKhánhKhănKhíKhỉKhiêuKhoKhóaKhỏaKhócKhóiKhuêKhungKịchKiếmKiếnKiệnKiệuKimKim cươngKinhKỳ

Các ngày tốt xấu sắp tới