Xem lịch âm năm 2014

Lịch âm 2014 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2014. Tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang âm, âm sang dương ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

 Ngày hoàng đạo
     
 Ngày hắc đạo

Lịch âm dương tháng 1 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
  
1
1/12
Nhâm Thân
2
2
Quý Dậu
3
3
Giáp Tuất
4
4
Ất Hợi
5
5
Bính Tý
6
6
Đinh Sửu
7
7
Mậu Dần
8
8
Kỷ Mão
9
9
Canh Thìn
10
10
Tân Tỵ
11
11
Nhâm Ngọ
12
12
Quý Mùi
13
13
Giáp Thân
14
14
Ất Dậu
15
15
Bính Tuất
16
16
Đinh Hợi
17
17
Mậu Tý
18
18
Kỷ Sửu
19
19
Canh Dần
20
20
Tân Mão
21
21
Nhâm Thìn
22
22
Quý Tỵ
23
23
Giáp Ngọ
24
24
Ất Mùi
25
25
Bính Thân
26
26
Đinh Dậu
27
27
Mậu Tuất
28
28
Kỷ Hợi
29
29
Canh Tý
30
30
Tân Sửu
31
1/1
Nhâm Dần
  

Lịch âm dương tháng 2 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
     
1
2/1
Quý Mão
2
3
Giáp Thìn
3
4
Ất Tỵ
4
5
Bính Ngọ
5
6
Đinh Mùi
6
7
Mậu Thân
7
8
Kỷ Dậu
8
9
Canh Tuất
9
10
Tân Hợi
10
11
Nhâm Tý
11
12
Quý Sửu
12
13
Giáp Dần
13
14
Ất Mão
14
15
Bính Thìn
15
16
Đinh Tỵ
16
17
Mậu Ngọ
17
18
Kỷ Mùi
18
19
Canh Thân
19
20
Tân Dậu
20
21
Nhâm Tuất
21
22
Quý Hợi
22
23
Giáp Tý
23
24
Ất Sửu
24
25
Bính Dần
25
26
Đinh Mão
26
27
Mậu Thìn
27
28
Kỷ Tỵ
28
29
Canh Ngọ
  

Lịch âm dương tháng 3 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
     
1
1/2
Tân Mùi
2
2
Nhâm Thân
3
3
Quý Dậu
4
4
Giáp Tuất
5
5
Ất Hợi
6
6
Bính Tý
7
7
Đinh Sửu
8
8
Mậu Dần
9
9
Kỷ Mão
10
10
Canh Thìn
11
11
Tân Tỵ
12
12
Nhâm Ngọ
13
13
Quý Mùi
14
14
Giáp Thân
15
15
Ất Dậu
16
16
Bính Tuất
17
17
Đinh Hợi
18
18
Mậu Tý
19
19
Kỷ Sửu
20
20
Canh Dần
21
21
Tân Mão
22
22
Nhâm Thìn
23
23
Quý Tỵ
24
24
Giáp Ngọ
25
25
Ất Mùi
26
26
Bính Thân
27
27
Đinh Dậu
28
28
Mậu Tuất
29
29
Kỷ Hợi
30
30
Canh Tý
31
1/3
Tân Sửu
      

Lịch âm dương tháng 4 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 
1
2/3
Nhâm Dần
2
3
Quý Mão
3
4
Giáp Thìn
4
5
Ất Tỵ
5
6
Bính Ngọ
6
7
Đinh Mùi
7
8
Mậu Thân
8
9
Kỷ Dậu
9
10
Canh Tuất
10
11
Tân Hợi
11
12
Nhâm Tý
12
13
Quý Sửu
13
14
Giáp Dần
14
15
Ất Mão
15
16
Bính Thìn
16
17
Đinh Tỵ
17
18
Mậu Ngọ
18
19
Kỷ Mùi
19
20
Canh Thân
20
21
Tân Dậu
21
22
Nhâm Tuất
22
23
Quý Hợi
23
24
Giáp Tý
24
25
Ất Sửu
25
26
Bính Dần
26
27
Đinh Mão
27
28
Mậu Thìn
28
29
Kỷ Tỵ
29
1/4
Canh Ngọ
30
2
Tân Mùi
    

Lịch âm dương tháng 5 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
   
1
3/4
Nhâm Thân
2
4
Quý Dậu
3
5
Giáp Tuất
4
6
Ất Hợi
5
7
Bính Tý
6
8
Đinh Sửu
7
9
Mậu Dần
8
10
Kỷ Mão
9
11
Canh Thìn
10
12
Tân Tỵ
11
13
Nhâm Ngọ
12
14
Quý Mùi
13
15
Giáp Thân
14
16
Ất Dậu
15
17
Bính Tuất
16
18
Đinh Hợi
17
19
Mậu Tý
18
20
Kỷ Sửu
19
21
Canh Dần
20
22
Tân Mão
21
23
Nhâm Thìn
22
24
Quý Tỵ
23
25
Giáp Ngọ
24
26
Ất Mùi
25
27
Bính Thân
26
28
Đinh Dậu
27
29
Mậu Tuất
28
30
Kỷ Hợi
29
1/5
Canh Tý
30
2
Tân Sửu
31
3
Nhâm Dần
 

Lịch âm dương tháng 6 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
      
1
4/5
Quý Mão
2
5
Giáp Thìn
3
6
Ất Tỵ
4
7
Bính Ngọ
5
8
Đinh Mùi
6
9
Mậu Thân
7
10
Kỷ Dậu
8
11
Canh Tuất
9
12
Tân Hợi
10
13
Nhâm Tý
11
14
Quý Sửu
12
15
Giáp Dần
13
16
Ất Mão
14
17
Bính Thìn
15
18
Đinh Tỵ
16
19
Mậu Ngọ
17
20
Kỷ Mùi
18
21
Canh Thân
19
22
Tân Dậu
20
23
Nhâm Tuất
21
24
Quý Hợi
22
25
Giáp Tý
23
26
Ất Sửu
24
27
Bính Dần
25
28
Đinh Mão
26
29
Mậu Thìn
27
1/6
Kỷ Tỵ
28
2
Canh Ngọ
29
3
Tân Mùi
30
4
Nhâm Thân
      

Lịch âm dương tháng 7 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
 
1
5/6
Quý Dậu
2
6
Giáp Tuất
3
7
Ất Hợi
4
8
Bính Tý
5
9
Đinh Sửu
6
10
Mậu Dần
7
11
Kỷ Mão
8
12
Canh Thìn
9
13
Tân Tỵ
10
14
Nhâm Ngọ
11
15
Quý Mùi
12
16
Giáp Thân
13
17
Ất Dậu
14
18
Bính Tuất
15
19
Đinh Hợi
16
20
Mậu Tý
17
21
Kỷ Sửu
18
22
Canh Dần
19
23
Tân Mão
20
24
Nhâm Thìn
21
25
Quý Tỵ
22
26
Giáp Ngọ
23
27
Ất Mùi
24
28
Bính Thân
25
29
Đinh Dậu
26
30
Mậu Tuất
27
1/7
Kỷ Hợi
28
2
Canh Tý
29
3
Tân Sửu
30
4
Nhâm Dần
31
5
Quý Mão
   

Lịch âm dương tháng 8 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
    
1
6/7
Giáp Thìn
2
7
Ất Tỵ
3
8
Bính Ngọ
4
9
Đinh Mùi
5
10
Mậu Thân
6
11
Kỷ Dậu
7
12
Canh Tuất
8
13
Tân Hợi
9
14
Nhâm Tý
10
15
Quý Sửu
11
16
Giáp Dần
12
17
Ất Mão
13
18
Bính Thìn
14
19
Đinh Tỵ
15
20
Mậu Ngọ
16
21
Kỷ Mùi
17
22
Canh Thân
18
23
Tân Dậu
19
24
Nhâm Tuất
20
25
Quý Hợi
21
26
Giáp Tý
22
27
Ất Sửu
23
28
Bính Dần
24
29
Đinh Mão
25
1/8
Mậu Thìn
26
2
Kỷ Tỵ
27
3
Canh Ngọ
28
4
Tân Mùi
29
5
Nhâm Thân
30
6
Quý Dậu
31
7
Giáp Tuất

Lịch âm dương tháng 9 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
8/8
Ất Hợi
2
9
Bính Tý
3
10
Đinh Sửu
4
11
Mậu Dần
5
12
Kỷ Mão
6
13
Canh Thìn
7
14
Tân Tỵ
8
15
Nhâm Ngọ
9
16
Quý Mùi
10
17
Giáp Thân
11
18
Ất Dậu
12
19
Bính Tuất
13
20
Đinh Hợi
14
21
Mậu Tý
15
22
Kỷ Sửu
16
23
Canh Dần
17
24
Tân Mão
18
25
Nhâm Thìn
19
26
Quý Tỵ
20
27
Giáp Ngọ
21
28
Ất Mùi
22
29
Bính Thân
23
30
Đinh Dậu
24
1/9
Mậu Tuất
25
2
Kỷ Hợi
26
3
Canh Tý
27
4
Tân Sửu
28
5
Nhâm Dần
29
6
Quý Mão
30
7
Giáp Thìn
     

Lịch âm dương tháng 10 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
  
1
8/9
Ất Tỵ
2
9
Bính Ngọ
3
10
Đinh Mùi
4
11
Mậu Thân
5
12
Kỷ Dậu
6
13
Canh Tuất
7
14
Tân Hợi
8
15
Nhâm Tý
9
16
Quý Sửu
10
17
Giáp Dần
11
18
Ất Mão
12
19
Bính Thìn
13
20
Đinh Tỵ
14
21
Mậu Ngọ
15
22
Kỷ Mùi
16
23
Canh Thân
17
24
Tân Dậu
18
25
Nhâm Tuất
19
26
Quý Hợi
20
27
Giáp Tý
21
28
Ất Sửu
22
29
Bính Dần
23
30
Đinh Mão
24
1/9
Mậu Thìn
25
2
Kỷ Tỵ
26
3
Canh Ngọ
27
4
Tân Mùi
28
5
Nhâm Thân
29
6
Quý Dậu
30
7
Giáp Tuất
31
8
Ất Hợi
  

Lịch âm dương tháng 11 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
     
1
9/9
Bính Tý
2
10
Đinh Sửu
3
11
Mậu Dần
4
12
Kỷ Mão
5
13
Canh Thìn
6
14
Tân Tỵ
7
15
Nhâm Ngọ
8
16
Quý Mùi
9
17
Giáp Thân
10
18
Ất Dậu
11
19
Bính Tuất
12
20
Đinh Hợi
13
21
Mậu Tý
14
22
Kỷ Sửu
15
23
Canh Dần
16
24
Tân Mão
17
25
Nhâm Thìn
18
26
Quý Tỵ
19
27
Giáp Ngọ
20
28
Ất Mùi
21
29
Bính Thân
22
1/10
Đinh Dậu
23
2
Mậu Tuất
24
3
Kỷ Hợi
25
4
Canh Tý
26
5
Tân Sửu
27
6
Nhâm Dần
28
7
Quý Mão
29
8
Giáp Thìn
30
9
Ất Tỵ

Lịch âm dương tháng 12 năm 2014

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
10/10
Bính Ngọ
2
11
Đinh Mùi
3
12
Mậu Thân
4
13
Kỷ Dậu
5
14
Canh Tuất
6
15
Tân Hợi
7
16
Nhâm Tý
8
17
Quý Sửu
9
18
Giáp Dần
10
19
Ất Mão
11
20
Bính Thìn
12
21
Đinh Tỵ
13
22
Mậu Ngọ
14
23
Kỷ Mùi
15
24
Canh Thân
16
25
Tân Dậu
17
26
Nhâm Tuất
18
27
Quý Hợi
19
28
Giáp Tý
20
29
Ất Sửu
21
30
Bính Dần
22
1/11
Đinh Mão
23
2
Mậu Thìn
24
3
Kỷ Tỵ
25
4
Canh Ngọ
26
5
Tân Mùi
27
6
Nhâm Thân
28
7
Quý Dậu
29
8
Giáp Tuất
30
9
Ất Hợi
31
10
Bính Tý
    

Đổi lịch âm dương

Thông số Lịch dương Lịch âm Can chi
Ngày

Tháng

Năm

Xem lịch vạn niên chi tiết của:

Các ngày tốt xấu sắp tới