Giải mã giấc mơ liên quan đến "Ươi".

Cùng tìm hiểu và giải đáp ý nghĩa của những giấc mơ sẽ mang tới điềm tốt hay xấu cho công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm,... của bạn.

Kết quả giải mã giấc mơ

- Chiêm bao thấy đười ươi là điềm lỡ khóc, lỡ cười vì trót nghe lầm lời người trong thân quyến.

- Thấy đười ươi đuổi theo mình là hỏng việc đang thực hiện, càng cố gắng nhiều càng thất bại đau.


Xem giải mã giấc mơ khác theo chữ cái "U"

Phân loại Sự kiện trong mơ
U UếUng thưƯơcƯơiƯớpƯớt

Các ngày tốt xấu sắp tới