Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2035

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2035 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2035

Ngày tốt xấu tháng 12/2035

1
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Bảy, Ngày 1/12/2035, Âm lịch tức ngày 2/11/2035
 • Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 2/12/2035, Âm lịch tức ngày 3/11/2035
 • Can chi: Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 3/12/2035, Âm lịch tức ngày 4/11/2035
 • Can chi: Ngày Mậu Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 4/12/2035, Âm lịch tức ngày 5/11/2035
 • Can chi: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 5/12/2035, Âm lịch tức ngày 6/11/2035
 • Can chi: Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 6/12/2035, Âm lịch tức ngày 7/11/2035
 • Can chi: Ngày Tân Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 7/12/2035, Âm lịch tức ngày 8/11/2035
 • Can chi: Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Bảy, Ngày 8/12/2035, Âm lịch tức ngày 9/11/2035
 • Can chi: Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 9/12/2035, Âm lịch tức ngày 10/11/2035
 • Can chi: Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 10/12/2035, Âm lịch tức ngày 11/11/2035
 • Can chi: Ngày Ất Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 11/12/2035, Âm lịch tức ngày 12/11/2035
 • Can chi: Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 12/12/2035, Âm lịch tức ngày 13/11/2035
 • Can chi: Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 13/12/2035, Âm lịch tức ngày 14/11/2035
 • Can chi: Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 14/12/2035, Âm lịch tức ngày 15/11/2035
 • Can chi: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 15/12/2035, Âm lịch tức ngày 16/11/2035
 • Can chi: Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 16/12/2035, Âm lịch tức ngày 17/11/2035
 • Can chi: Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 17/12/2035, Âm lịch tức ngày 18/11/2035
 • Can chi: Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 18/12/2035, Âm lịch tức ngày 19/11/2035
 • Can chi: Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 19/12/2035, Âm lịch tức ngày 20/11/2035
 • Can chi: Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 20/12/2035, Âm lịch tức ngày 21/11/2035
 • Can chi: Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 21/12/2035, Âm lịch tức ngày 22/11/2035
 • Can chi: Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 22/12/2035, Âm lịch tức ngày 23/11/2035
 • Can chi: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 23/12/2035, Âm lịch tức ngày 24/11/2035
 • Can chi: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 24/12/2035, Âm lịch tức ngày 25/11/2035
 • Can chi: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 25/12/2035, Âm lịch tức ngày 26/11/2035
 • Can chi: Ngày Canh Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 26/12/2035, Âm lịch tức ngày 27/11/2035
 • Can chi: Ngày Tân Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 27/12/2035, Âm lịch tức ngày 28/11/2035
 • Can chi: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 28/12/2035, Âm lịch tức ngày 29/11/2035
 • Can chi: Ngày Quý Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 29/12/2035, Âm lịch tức ngày 1/12/2035
 • Can chi: Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 30/12/2035, Âm lịch tức ngày 2/12/2035
 • Can chi: Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 31/12/2035, Âm lịch tức ngày 3/12/2035
 • Can chi: Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Mão.
 • Là ngày: Thường, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới