Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2014

Xem ngày tốt xấu tháng 9 năm 2014 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2014

Ngày tốt xấu tháng 9/2014

1
Tháng 9
Dương Lịch
8
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 1/9/2014, Âm lịch tức ngày 8/8/2014
 • Can chi: Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
2
Tháng 9
Dương Lịch
9
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 2/9/2014, Âm lịch tức ngày 9/8/2014
 • Can chi: Ngày Bính Tý, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
3
Tháng 9
Dương Lịch
10
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 3/9/2014, Âm lịch tức ngày 10/8/2014
 • Can chi: Ngày Đinh Sửu, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
4
Tháng 9
Dương Lịch
11
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 4/9/2014, Âm lịch tức ngày 11/8/2014
 • Can chi: Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
5
Tháng 9
Dương Lịch
12
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 5/9/2014, Âm lịch tức ngày 12/8/2014
 • Can chi: Ngày Kỷ Mão, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
6
Tháng 9
Dương Lịch
13
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 6/9/2014, Âm lịch tức ngày 13/8/2014
 • Can chi: Ngày Canh Thìn, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
7
Tháng 9
Dương Lịch
14
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 7/9/2014, Âm lịch tức ngày 14/8/2014
 • Can chi: Ngày Tân Tỵ, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
8
Tháng 9
Dương Lịch
15
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 8/9/2014, Âm lịch tức ngày 15/8/2014
 • Can chi: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
9
Tháng 9
Dương Lịch
16
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 9/9/2014, Âm lịch tức ngày 16/8/2014
 • Can chi: Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
10
Tháng 9
Dương Lịch
17
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 10/9/2014, Âm lịch tức ngày 17/8/2014
 • Can chi: Ngày Giáp Thân, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
11
Tháng 9
Dương Lịch
18
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 11/9/2014, Âm lịch tức ngày 18/8/2014
 • Can chi: Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
12
Tháng 9
Dương Lịch
19
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 12/9/2014, Âm lịch tức ngày 19/8/2014
 • Can chi: Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
13
Tháng 9
Dương Lịch
20
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 13/9/2014, Âm lịch tức ngày 20/8/2014
 • Can chi: Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
14
Tháng 9
Dương Lịch
21
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 14/9/2014, Âm lịch tức ngày 21/8/2014
 • Can chi: Ngày Mậu Tý, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
15
Tháng 9
Dương Lịch
22
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 15/9/2014, Âm lịch tức ngày 22/8/2014
 • Can chi: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
16
Tháng 9
Dương Lịch
23
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 16/9/2014, Âm lịch tức ngày 23/8/2014
 • Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
17
Tháng 9
Dương Lịch
24
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 17/9/2014, Âm lịch tức ngày 24/8/2014
 • Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
18
Tháng 9
Dương Lịch
25
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 18/9/2014, Âm lịch tức ngày 25/8/2014
 • Can chi: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
19
Tháng 9
Dương Lịch
26
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 19/9/2014, Âm lịch tức ngày 26/8/2014
 • Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
20
Tháng 9
Dương Lịch
27
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 20/9/2014, Âm lịch tức ngày 27/8/2014
 • Can chi: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Quý Dậu, Năm Giáp Ngọ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm